FertilityScore - Spermie test

Pris:
359 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P000005
Typ:
Fertility score
Kommentar till butiken:
Slut i lager
Beskrivning:
Ungefär 10 -15 % av alla par i fertil ålder är drabbade av ofruktsamhet och inom denna grupp är ca 40 -50 % av ofruktsamheten orsakad av problem med sperman.
Nu kan du undersöka din egen spermakvalitet med hjälp av ett hemmatest. FertilitySCORE Kit® ger dig en indikation på om spermans aktivitet är normal eller reducerad.
Reducerad aktivitet kan försämra chanserna till befruktning.

Hur fungerar testet?
FertilitySCORE Kit® är utvecklat för att mäta antalet rörliga spermier som ger ett positivt utslag om de överstiger 20 miljoner per millimeter.
Ett lägre utslag ger ett negativt test. WHOs (världshälsoorganisationen) definierar manlig fertilitet med att spermaantalet överstiger 20 miljoner per millimeter.
Komplett test av spermaprovet
Med FertilitySCORE Kit® kan du göra en komplett analys av spermaprovet och undvika att få ett felaktigt resultat.
Testresultatet påverkas inte av att spermakoncentrationen är ojämnt fördelad i provet. Detta är det enda nuvarande test som kan analysera hela spermaprovet.

Två tester ingår.
Spermakoncentrationen kan variera mellan de olika testtillfällena och därför innehåller FertilitySCORE Kit® TVÅ KOMPLETTA TEST-KIT för att högsta möjliga tillförlitliga testresultat ska uppnås.

Pålitlighet:
Vid användandet av FertilitySCORE Kit® i kliniska tester har det visat sig testresultaten är 93 % tillförlitliga, dvs. provet klarar av att fastställa en spermakoncentration på 20 miljoner aktiva spermier per millimeter. Testet har även visat sig vara 90 % säkert för att fastställa en spermaaktivitet på 10 miljoner aktiva spermier per millimeter.
FertilitySCORE Kit® har utvecklats för att kunna räkna antalet rörliga spermier hos en man. Trots hög spermakoncentration, omkring 60 miljoner spermier, kan detta innebära infertilitet. Denna testmetod kan urskilja antalet rörliga respektive orörliga spermier vilket ger en rättvis bild av mannens fruktsamhet.
Spermatestet innehar CE-märkning enligt IVD-direktivet. Förpackningen innehåller:

Innehåll  
* Två kompletta tester
Bruksanvisning på svenska, danska, norska och engelska

EAN: 5411967000005