Vilka lagar och regler gäller?

Att bli förälder och skaffa barn genom heminsemination är ett stort beslut och det är viktigt att sätta sig in i vilka lagar som gäller i olika situationer.

Der juridiska läget är olika beroende på hur situationen ser ut. Är du ensamstående, kommer de som ska vara föräldrar att vara genetiskt kopplade till barnet, eller kommer ni att vara fler än två föräldrar.

Om ett olikkönat par skaffar barn genom heminsemination blir bägge juridiska föräldrar till barnet med automatik.

I alla andra fall anses spermiedonatorn vara juridisk förälder, tillsammans med den som bär barnet. 
Familjerätten/socialtjänsten kommer då med automatik att göra en faderskapsutredning för att utreda vem donatorn är. Detta är en skyldighet dom har enligt lag att göra.

Om donatorn medverkar i utredningen kan han välja att adoptera bort barnet när det är fött till den som är den tänkta andra föräldern.

Det andra alternativet är att använda en "okänd" donator och då kan man ju inte svara på vem som är donator och då kommer undersökningen till slut att läggas ner.

Ensamstående
Om du får barn som ensamstående blir du kallad till socialtjänsten (familjerätten) för en faderskaps- eller föräldraskapsutredning. Detta sker först efter att barnet är fött och fått ett personnummer. Har barnet blivit till genom assisterad befruktning på klinik i Sverige eller på en behörig klinik utomlands med donerade spermier från en donator som kan bli känd för barnet, ska inget faderskap eller föräldraskap fastställas. Faderskapsutredningen läggs då ned och du är barnets enda juridiska förälder. Ta med intyg eller kvitto från kliniken till detta möte, det fungerar som en bekräftelse på att du blivit gravid genom behandling där.

Är ni flera som tänkt vara föräldrar är det endast två som kan vara juridiska föräldrar.

NYHET - f.o.m  1 sept 2018 behöver två kvinnor där en vill närståendeadoptera sitt barn vara gifta. Det räcker med att vara sambo.