MAGASORB Magnesium 150 mg som magnesiumcitrat (60 tabletter)

Pris:
168 kr
Inkl. 12% Moms
Art.nr:
P1833501
Antal:
Kommentar till butiken:
Finns i lager
 MagAsorb (magnesiumcitrat) 

Lamberts® MagAsorb®  magnesium ger 150mg magnesium per tablett i en form av magnesium (citrate) som kroppen lättare kan absorbera.

Magnesium är det fjärde viktigaste mineralet i kroppen. Magnesium deltar direkt eller indirekt i många kemiska processer. Alla energiskapande enzymer innehåller magnesium ockh är nödvändigt för kroppens produktion av proteiner och för kolhydratämnesomsättningen. Magnesium bidrar till normal muskelfunktion.

-Magnesium bidrar till att minska trötthet och utmattning
-Magnesium bidrar till elektrolytbalansen
-Magnesium bidrar till normal energiomsättning
-Magnesium bidrar till nervsystemets normala funktion
-Magnesium bidrar till normal muskelfunktion
-Magnesium bidrar till normal proteinsyntes
-Magnesium bidrar till normal psykologisk funktion
-Magnesium bidrar till att bibehålla normal benstomme
-Magnesium bidrar till att bibehålla normala tänder
-Magnesium har en roll i celldelningsprocessen

Lamberts MagAsorb tillhandahåller mycket biotillgängligt magnesium i citratform, eftersom det är den form som lättast absorberas av vår kropp.

Eftersom nästan 7 av 10 personer har brist på magnesium är detta ett kosttillskott som många behöver.
Orsaken till detta tros vara magnesiumfattig konstgödsling av jorden och ensidig kost. Magnesium är det fjärde viktigaste mineralet i kroppen.
Magnesium deltar direkt eller indirekt i många kemiska processer. Alla energiskapande enzymer innehåller magnesium ockh är nödvändigt för kroppens produktion av proteiner och för kolhydratämnesomsättningen.
De första subjektiva symptomem på magnesiumbrist är ofta en tendens till muskelkramper, muskelryckningar och darrningar. I allvarliga fall uppträder yrsel, koordinationsproblem, försämrat minne, depression och apati.
Lamberts® MagAsorb®  magnesium ger 150mg magnesium per tablett i en form av magnesium (citrate) som kroppen lättare kan absorbera.


Per tablett: 
Magnesium (som Citrate) 150mg

Packningsmaterial (inaktiva beståndsdelar):
Modified Starch, Cellulose, Tabletthölje (Hydroxypropyl Methylcellulose, Glycerin), Stearic Acid, Silicon Dioxide

Tid för tabletten att lösas upp: Mindre än 1 timma.

Dosering: 
1 till 3 tabletter per dag i samband med måltid. 

Magnesium PMDS/PMS
Magnesiumbrist är starkt inblandad som orsak vid PMS. I en studie var halten magnesium nästan 20 % lägre hos kvinnor med PMS jämfört med kontrollgruppen.42 
Magnesiumnivåerna i röda blodkroppar har visat sig vara signifikant lägre hos kvinnor med PMS än hos kvinnor utan PMS.26Eftersom magnesium ingår i över 300 funktioner i cellerna47 kan magnesiumbrist vara orsaken till den mängd av de symtom som uppträder vid PMS. Vidare delar magnesiumbrist och PMS många gemensamma drag, och tillskott med magnesium har visat sig vara en effektiv behandling vid PMS.
I en studie gavs 360 mg magnesium, tre gånger per dag från ägglossning till början på mensblödningen hos kvinnor med PMS. Besvär med premenstruella humörsvängningar och depressioner minskade dramatisk.43
I en studie mätte man magnesium hos kvinnor med konstaterad PMS samt hos en kontrollgrupp, både i serum, röda blodkroppar (RBC) och mononukleära blodkroppar (MBC), dvs vita blodkroppar med en kärna (lymfocyter och monocyter). Man mätte under hela menscykeln, follikulära fasen (första halvan av menscykeln), ägglossning, tidig luteal fas och sen luteal fas44, 45 fann ingen skillnad i magnesiumnivån i serum mellan de båda grupperna och inte heller någon skillnad under de olika faserna av menstruationscykeln inom respektive grupp.
Däremot hade kvinnor med PMS signifikant lägre nivåer av magnesium i röda och vita blodkroppar (RBC och MBC) jämfört med kvinnor utan PMS och detta under hela menstruationscykeln. Magnesium finns till 99 % inuti cellerna och därför är analys i serum (blodvätskan) inte tillförlitlig. Det är nödvändigt att mäta magnesium i helblod för att se korrekt magnesiumnivå. Att man inte fann någon skillnad under menscykelns olika faser hos kvinnor med PMS beror på att dessa kvinnor hade en kronisk brist på magnesium under hela menscykeln. Man anser att kvinnor med PMS är känsliga för humörförändringar under den luteala fasen och att kronisk magnesiumbrist i cellerna är en faktor som utlöser detta.
Förutom emotionell instabilitet karakteriseras magnesiumbrist vid PMS av en ökad känslighet hos nerverna med generaliserad smärta och en lägre premenstruell smärttröskel. En studie på kvinnor med PMS visade en minskning av nervositet hos 89 %, minskning av ömma bröst hos 96 % och minskad viktuppgång hos 95 % av kvinnorna.26
Även om magnesium har visat sig ge bra resultat för sig själv har man fått ännu bättre resultat genom att kombinera det med vitamin B6 och andra näringsämnen. Flera studier har visat att när kvinnor med PMS får tillskott med multivitaminer och multimineraler med höga doser magnesium och vitamin B6 upplever de en kraftfull minskning av PMS-symtom46, 47, 48
Det optimala intaget av magnesium för kvinnor i allmänhet bör vara 6 mg per kg kroppsvikt. För en kvinna som väger 50 kg motsvarar det 300 mg och för en kvinna på 90 kg motsvarar det 540 mg magnesium. Vid behandling av PMS kan dessa mängder behöva ökas till det dubbla, dvs 12 mg/kg kroppsvikt. Det kan vara svårt att komma upp i dessa nivåer enbart via kosten och då är tillskott att rekommendera.
Det är viktigt att det magnesium som intas är lättupptagligt. Det bör vara magnesium bundet till malat, laktat, succinat, fumarat, citrat eller bis-glycinat. Magnesium bundet till oxid, hydroxid, karbonat, sulfat och glukonat har mycket sämre upptag och mera laxerande effekt.49, 50, 51
Den laxerande effekten av magnesium beror på att det inte tas upp i tunntarmen utan vandrar ned i tjocktarmen där dessa magnesiumföreningar binder vatten och har en laxerande verkan. Dessa magnesiumföreningar är bra mot förstoppning men overksamma som magnesiumtillskott.

Källa:
https://www.holistic.se/sv/naringsamnen-och-pmsReferenser
Barnhart KT, Freeman EW, Sondheimer SJ. A clinicians guide to the premenstrual syndrome. Med Clin North Am 1995; 79: 1457-1472. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7475500
Richardson JT. The premenstrual syndrome: a brief history. Soc Sci Med. 1995 Sep;41(6):761-7. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+premestrual+syndrome%3A+a+brief+history%2C+Richardson+JT
Mortola JF. A risk-benefit appraisal of drugs used in the management of premenstrual syndrome. Drug Saf. 1994 Feb;10(2):160-9. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mortola+JF+A+risk+benefin+appraisal+of+drugs
Mortola JF. Premenstrual syndrome. Trends Endocrinol Metab. 1996 Jul;7(5):184-9. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18406746
Nader S. Premenstrual syndrome. Postgraduate Med 1991; 90:173-180
Smith S. The premenstrual syndrome – diagnosis and management. Fertility Sterility 1989; 53: 527-543
Falck F Jr, Ricci A Jr, Wolff MS, Godbold J, Deckers P; Pesticides and polychlorinated biphenyl residues in human breast lipids and their relation to breast cancer; www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Falck+F%2C+Ricci
Sharpe RM, Skakkebaek NE; Are oestrogens involved in falling sperm counts and disorders of the male reproductive tract?; Lancet. 1993 May 29;341(8857):1392-5. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8098802
Brayshaw ND, Brayshaw DD; Thyroid Hypofunction in Premenstrual Syndrome; N Engl J Med 1986; 315:1486-1487
Roy-Byrne PP, Rubinow DR, Hoban MC, Grover GN, Blank D; TSH and prolactin responses to TRH in patients with premenstrual syndrome; Am J Psychiatry. 1987 Apr;144(4):480-4.
Van Zak DB; Biofeedback treatments for premenstrual and premenstrual affective syndromes; Int J Psychosom. 1994;41(1-4):53-60.
Sharma B, Misra R, Singh K, Sharma R, Archana; Comparative study of effect of anuloma-viloma (pranayam) and yogic asanas in premenstrual syndrome; Indian J Physiol Pharmacol. 2013 Oct-Dec;57(4):384-9. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24968577
Aganoff JA1, Boyle GJ; Aerobic exercise, mood states and menstrual cycle symptoms; J Psychosom Res. 1994 Apr;38(3):183-92.
Choi PY1, Salmon P; Symptom changes across the menstrual cycle in competitive sportswomen, exercisers and sedentary women; Br J Clin Psychol. 1995 Sep;34 ( Pt 3):447-60.
Steege JF1, Blumenthal JA; The effects of aerobic exercise on premenstrual symptoms in middle-aged women: a preliminary study; J Psychosom Res. 1993;37(2):127-33.
Gannon L; The potential role of exercise in the alleviation of menstrual disorders and menopausal symptoms: a theoretical synthesis of recent research; Women Health. 1988;14(2):105-27.
Wang M, Seippel L, Purdy RH; Relationship between symptom severity and steroid variation in women with premenstrual syndrome: study on serum pregnenolone, pregnenolone sulfate, 5 alpha-pregnane-3,20-dione and 3 alpha-hydroxy-5 alpha-pregnan-20-one; J Clin Endocrinol Metab. 1996 Mar;81(3):1076-82. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang+M%2C+Seippel+L%2C+Purdy+RH
Facchinetti F, Nappi G, Petraglia F, Volpe A, Genazzani AR; Oestradiol/progesterone imbalance and the premenstrual syndrome; Lancet. 1983 Dec 3;2(8362):1302.
Munday MR, Brush MG, Taylor RW; Correlations between progesterone, oestradiol and aldosterone levels in the premenstrual syndrome; Clin Endocrinol (Oxf). 1981 Jan;14(1):1-9. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7194756
Bäckström T, Mattsson B; Correlation of symptoms in pre-menstrual tension to oestrogen and progesterone concentrations in blood plasma. A preliminary study; Neuropsychobiology. 1975;1(2):80-6. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Correlations+of+symptoms+in+premenstrual+tension+to+oestrogen+and+progesteron+conentrations+in+blood+plasma
Severino SK, Moline ML; Premenstrual syndrome. Identification and management; Drugs. 1995 Jan;49(1):71-82. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7705217
Eriksson E1, Alling C, Andersch B, Andersson K, Berggren U; Cerebrospinal fluid levels of monoamine metabolites. A preliminary study of their relation to menstrual cycle phase, sex steroids, and pituitary hormones in healthy women and in women with premenstrual syndrome; Neuropsychopharmacology. 1994 Nov;11(3):201-13. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cerebrospinal+fluid+levels+of+monoamine+cycle+phase%2C+sex+steroids
Halbreich U1, Petty F, Yonkers K, Kramer GL, Rush AJ, Bibi KW; Low plasma gamma-aminobutyric acid levels during the late luteal phase of women with premenstrual dysphoric disorder; Am J Psychiatry. 1996 May;153(5):718-20. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Halbreich+U%2C+low+plasma+gamma-aminobutyric+acid
Chuong CJ1, Hsi BP, Gibbons WE; Periovulatory beta-endorphin levels in premenstrual syndrome; Obstet Gynecol. 1994 May;83(5 Pt 1):755-60. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=peri+ovulatory+beta+endorphin+levels+in+premenstrual+syndrome
Janal MN, Colt EW, Clark WC, Glusman M. Pain sensitivity, mood and plasma endocrine levels in man following long-distance running: effects of naloxone. Pain 1984;19:13-25.
Wynn V, Adams PW, Folkard J, Seed M;Tryptophan, depression and steroidal contraception; J Steroid Biochem. 1975 Jun;6(6):965-70. www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022473175903362 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=tryptophan+depression+and+steroidal+contraception
Abraham GE; Nutritional factors in the etiology of the premenstrual tension syndromes; J Reprod Med. 1983 Jul;28(7):446-64.
Rossignol AM1, Bonnlander H; Prevalence and severity of the premenstrual syndrome. Effects of foods and beverages that are sweet or high in sugar content; Reprod Med. 1991 Feb;36(2):131-6.
Rossignol AM1, Bonnlander H; Caffeine-containing beverages, total fluid consumption, and premenstrual syndrome; Am J Public Health. 1990 Sep;80(9):1106-10. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2382749
Rossignol AM; Caffeine-containing beverages and premenstrual syndrome in young women; Am J Public Health. 1985 Nov;75(11):1335-7. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4051076
Puder JJ, Blum CA, Mueller B, De Geyter Ch, Dye L, Keller U; Menstrual cycle symptoms are associated with changes in low-grade inflammation; Eur J Clin Invest. 2006 Jan;36(1):58-64. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16403011
Gorbach SL, Goldin BR; Diet and the excretion and enterohepatic cycling of estrogens; Prev Med. 1987 Jul;16(4):525-31. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=diet+and+the+excretion+and+enterohepatic+cycling+of+estrogens
Berman MK1, Taylor ML, Freeman E; Vitamin B-6 in premenstrual syndrome; J Am Diet Assoc. 1990 Jun;90(6):859-61.
Kleijnen J1, Ter Riet G, Knipschild P; Vitamin B6 in the treatment of the premenstrual syndrome--a review; Br J Obstet Gynaecol. 1990 Sep;97(9):847-52.
Barr W; Pyridoxine supplements in the premenstrual syndrome; Practitioner. 1984 Apr;228(1390):425-7.
Doll H, Brown S, Thurston A, Vessey M; Pyridoxine (vitamin B6) and the premenstrual syndrome: a randomized crossover trial; J R Coll Gen Pract. 1989 Sep;39(326):364-8.
Wynn V, Adams PW, Folkard J, Seed M; Tryptophan, depression and steroidal contraception; J Steroid Biochem. 1975 Jun;6(6):965-70.
Bermond P; Therapy of side effects of oral contraceptive agents with vitamin B6; Acta Vitaminol Enzymol. 1982;4(1-2):45-54.
Majumdar P1, Boylan LM; Alteration of tissue magnesium levels in rats by dietary vitamin B6 supplementation; Int J Vitam Nutr Res. 1989;59(3):300-3.See comment in PubMed Commons below
Brush MG, Bennett T, Hansen K; Pyridoxine in the treatment of premenstrual syndrome: a retrospective survey in 630 patients; Br J Clin Pract. 1988 Nov;42(11):448-52.
www.crnusa.org/safety/updatedpdfs/14-CRNVMS3-VITAMINB6-PYRIDOXINE.pdf
Posaci C, Erten O, Uren A, Acar B; Plasma copper, zinc and magnesium levels in patients with premenstrual tension syndrome; Acta Obstet Gynecol Scand. 1994 Jul;73(6):452-5.
Facchinetti F1, Borella P, Sances G, Fioroni L, Nappi RE, Genazzani AR; Oral magnesium successfully relieves premenstrual mood changes; Obstet Gynecol. 1991 Aug;78(2):177-81.
Rosenstein DL, Elin RJ, Hosseini JM, Grover G, Rubinow DR; Magnesium measures across the menstrual cycle in premenstrual syndrome; Biol Psychiatry. 1994 Apr 15;35(8):557-61.
Abraham GE, Lubran MM. Serum and red cell magnesium levels in patients with premenstrual tension. Am J Clin Nutr. 1981 Nov;34(11):2364-6.
London RS1, Bradley L, Chiamori NY; Effect of a nutritional supplement on premenstrual symptomatology in women with premenstrual syndrome: a double-blind longitudinal study; J Am Coll Nutr. 1991 Oct;10(5):494-9.
Stewart A; Clinical and biochemical effects of nutritional supplementation on the premenstrual syndrome; J Reprod Med. 1987 Jun;32(6):435-41.
Fathizadeh N1, Ebrahimi E, Valiani M, Tavakoli N, Evaluating the effect of magnesium and magnesium plus vitamin B6 supplement on the severity of premenstrual syndrome. Iran J Nurs Midwifery Res. 2010 Dec;15(Suppl 1):401-5.
Docent Rune Eliasson; Integrativ medicin; 2015-11-15 integrativ-medicin.se/osteoporos-frakturer-och-behovet-av-mirakelmetallen-magnesium/
Lindberg JS, Zobitz MM, Poindexter JR, Pak CY; Magnesium bioavailability from magnesium citrate and magnesium oxide; J Am Coll Nutr. 1990 Feb;9(1):48-55.
Bøhmer T1, Røseth A, Holm H, Weberg-Teigen S, Wahl L; Bioavailability of oral magnesium supplementation in female students evaluated from elimination of magnesium in 24-hour urine; Magnes Trace Elem. 1990;9(5):272-8.
Chuong CJ, Dawson EB; Zinc and copper levels in premenstrual syndrome; Fertil Steril. 1994 Aug;62(2):313-20.
Judd AM, Macleod RM, Login IS; Zinc acutely, selectively and reversibly inhibits pituitary prolactin secretion; Brain Res. 1984 Feb 27;294(1):190-2.
Penland JG1, Johnson PE. Dietary calcium and manganese effects on menstrual cycle symptoms. Am J Obstet Gynecol. 1993 May;168(5):1417-23.
London RS, Sundaram GS, Murphy L, Goldstein PJ; The effect of alpha-tocopherol on premenstrual symptomatology: a double-blind study; J Am Coll Nutr. 1983;2(2):115-22.
London RS, Sundaram G, Manimekalai S, Murphy L, Reynolds M, Goldstein P; The effect of alpha-tocopherol on premenstrual symptomatology: a double-blind study. II. Endocrine correlates; J Am Coll Nutr. 1984;3(4):351-6.
London RS, Murphy L, Kitlowski KE, Reynolds MA; Efficacy of alpha-tocopherol in the treatment of the premenstrual syndrome; J Reprod Med. 1987 Jun;32(6):400-4.
Dadkhah H1, Ebrahimi E2, Fathizadeh N1, Evaluating the effects of vitamin D and vitamin E supplement on premenstrual syndrome: A randomized, double-blind, controlled trial. Iran J Nurs Midwifery Res. 2016 Mar-Apr;21(2):159-64. doi: 10.4103/1735-9066.178237.
Brush MG, Watson SJ, Horrobin DF, Manku MS; Abnormal essential fatty acid levels in plasma of women with premenstrual syndrome; Am J Obstet Gynecol. 1984 Oct 15;150(4):363-6.
Goldin BR, Gorbach SL; The effect of milk and lactobacillus feeding on human intestinal bacterial enzyme activity; Am J Clin Nutr. 1984 May;39(5):756-61.
www.mayoclinic.org/drugs-supplements/dong-quai/dosing/hrb-20059206
Costello CH, Lynn EV; Estrogenic substances from plants; glycyrrhiza; J Am Pharm Assoc Am Pharm Assoc. 1950 Mar;39(3):177-80.
Kumagai A, Nishino K, Shimomura A, Kin T, Yamamura Y; Effect of glycyrrhizin on estrogen action; Endocrinol Jpn. 1967 Mar;14(1):34-8.
Farese RV Jr, Biglieri EG, Shackleton CH, Irony I, Gomez-Fontes R; Licorice-induced hypermineralocorticoidism; N Engl J Med. 1991 Oct 24;325(17):1223-7.
Størmer FC, Reistad R, Alexander J; Glycyrrhizic acid in liquorice--evaluation of health hazard; Food Chem Toxicol. 1993 Apr;31(4):303-12.
www.herbslist.net/skullcap.html
Webb JL; Nutritional effects of oral contraceptive use: a review; J Reprod Med. 1980 Oct;25(4):150-6. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7001015
www.bokus.com/bok/9789187207631/dodlig-psykiatri-och-organiserad-fornekelse/ 
lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/09/Peter-Gotzsche-pa-krigsstigen-mot-psykiatrin/
Fass: www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19961108000027

EAN 5055148402228